MHRA Submission for range: iQ Vape

Submission ID Vendor Range Product
00883-17-00003 MMV Labs Iq Vape Lemon & Lime
00883-17-00004 MMV Labs Iq Vape Lemon & Lime
00883-17-00005 MMV Labs Iq Vape Iced Fruit
00883-17-00006 MMV Labs Iq Vape Iced Fruit
00883-17-00007 MMV Labs Iq Vape Iced Fruit
00883-17-00010 MMV Labs Iq Vape Blueberry Mint
00883-17-00011 MMV Labs Iq Vape Blueberry Mint
00883-17-00012 MMV Labs Iq Vape Sweet Strawberry
00883-17-00013 MMV Labs Iq Vape Sweet Strawberry
00883-17-00014 MMV Labs Iq Vape Watermelon
00883-17-00015 MMV Labs Iq Vape Watermelon
00883-17-00016 MMV Labs Iq Vape Strawberry Milk
00883-17-00017 MMV Labs Iq Vape Strawberry Milk
00883-17-00020 MMV Labs Iq Vape Sweet Mint
00883-17-00021 MMV Labs Iq Vape Sweet Mint
00883-17-00022 MMV Labs Iq Vape Sweet Mint
00883-17-00023 MMV Labs Iq Vape Menthol
00883-17-00024 MMV Labs Iq Vape Menthol
00883-17-00025 MMV Labs Iq Vape Tobacco
00883-17-00026 MMV Labs Iq Vape Tobacco
00883-17-00027 MMV Labs Iq Vape Tobacco Mint
00883-17-00028 MMV Labs Iq Vape Tobacco Mint
00883-17-00029 MMV Labs Iq Vape Rhubarb & Custard
00883-17-00030 MMV Labs Iq Vape Rhubarb & Custard
00883-17-00031 MMV Labs Iq Vape Stawberry & Banana
00883-17-00032 MMV Labs Iq Vape Stawberry & Banana
00883-17-00033 MMV Labs Iq Vape Peppermint Custard
00883-17-00034 MMV Labs Iq Vape Peppermint Custard
00883-17-00035 MMV Labs Iq Vape Choc Caramel
00883-17-00036 MMV Labs Iq Vape Choc Caramel
00883-17-00037 MMV Labs Iq Vape Tobacco
00883-17-00038 MMV Labs Iq Vape Menthol